Partneri MojeBiciklo.me

Navedeni partneri su ovlašćeni za izdavanje naljepnica sa QR kodom. Preuzimanje QR koda je besplatno i može se preuzeti kod najblizeg partnera, bez prehodne najave.