ADRESA

Ul. Vasa Raičkovića bb, Podgorica 81000, Crna Gora

EMAIL

saobracaj@podgorica.me

TELEFON

020/ 235-185
020/ 235-188
020/ 675-654

Ukoliko imate pitanja, primjedbi i sugestija, kontaktirajte nas putem kontakt forme.